هفته دفاع مقدس
انتظار همدلی در ماه مهر
اهدی ماسک و تبلت
بنر صدقات
چهارمین رزمایش کمک های مومنانه
توضیع ماسک
زرمایش همدلی
رزمایش همدلی
اسلایدر اول موسسه خیریه امام علی (ع)
اسلایدر چهارم موسسه خیریه امام علی (ع)
هدر سایت
هفته دفاع مقدس
انتظار همدلی در ماه مهر
اهدی ماسک و تبلت
بنر صدقات
چهارمین رزمایش کمک های مومنانه
توضیع ماسک
رزمایش همدلی
زرمایش همدلی
اسلایدر چهارم موسسه خیریه امام علی (ع)
هدر سایت

تاییدیه مجامع علمی (گواهینامه ها)

گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های مجامع علمی اخذ شده توسط مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام بشرح زیر می‌باشد.

تاییدیه های مجامع علمی موسسه خیریه امام علی (ع)

اخذ مقام مشورتی ازاداره بین الملل

/
موضوع: مجوز موسسه و اخذ مقام مشورتی ازاداره بین الملل حمایت و ه…
تندیس کمیته امداد امام خمینی

تندیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

/
موضوع: اهداء تندیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به رئیس هیئت مدیر…
گواهینامه ISO 9001

گواهینامه ISO 9001

/
موضوع: اعطای گواهینامه ISO 9001 به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه …
لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

/
موضوع: لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی به رئیس هیئت…
لوح تقدیر حلقه ارجان

لوح تقدیر حلقه ارجان

/
موضوع: لوح تقدیر حلقه ارجان به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه اما…
لوح تقدیر، تندیس حاج عبدالله والی

لوح تقدیر، تندیس حاج عبدالله والی

/
موضوع: اهداء تندیس والی به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی …
لوح تقدیر جمعیت هلال احمر استان تهران

لوح تقدیر جمعیت هلال احمر استان تهران

/
موضوع: لوح تقدیر جمعیت هلال احمر استان تهران به رئیس هیئت مدیره مؤسس…
لوح تقدیر شهردار منطقه 20 تهران

لوح تقدیر شهردار منطقه 20 تهران

/
موضوع: لوح تقدیر شهردار منطقه 20 تهران به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خی…
لوح تقدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

لوح تقدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

/
موضوع: لوح چهره ماندگار مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس هیئت مدی…
لوح تقدیر آموزش و پرورش

لوح تقدیر آموزش و پرورش شهرستان ری

/
موضوع: لوح تقدیر آموزش و پرورش شهرستان ری به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خ…
لوح تقدیر رئیس جمهور

لوح تقدیر رئیس جمهور

/
موضوع: لوح تقدیر رئیس جمهور در خصوص اجرای طرح ازدوج آسان به رئی…
گواهینامه انجمن کیفیت ایران

گواهینامه انجمن کیفیت ایران

/
موضوع: اعطای گواهینامه انجمن کیفیت ایران به رئیس هیئت مدیره مؤ…

اخذ مقام مشورتی ازاداره بین الملل

/
موضوع: مجوز موسسه و اخذ مقام مشورتی ازاداره بین الملل حمایت و ه…
تندیس کمیته امداد امام خمینی

تندیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

/
موضوع: اهداء تندیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به رئیس هیئت مدیر…
گواهینامه ISO 9001

گواهینامه ISO 9001

/
موضوع: اعطای گواهینامه ISO 9001 به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه …
لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

/
موضوع: لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی به رئیس هیئت…
لوح تقدیر حلقه ارجان

لوح تقدیر حلقه ارجان

/
موضوع: لوح تقدیر حلقه ارجان به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه اما…
لوح تقدیر، تندیس حاج عبدالله والی

لوح تقدیر، تندیس حاج عبدالله والی

/
موضوع: اهداء تندیس والی به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی …
لوح تقدیر جمعیت هلال احمر استان تهران

لوح تقدیر جمعیت هلال احمر استان تهران

/
موضوع: لوح تقدیر جمعیت هلال احمر استان تهران به رئیس هیئت مدیره مؤسس…
لوح تقدیر شهردار منطقه 20 تهران

لوح تقدیر شهردار منطقه 20 تهران

/
موضوع: لوح تقدیر شهردار منطقه 20 تهران به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خی…
لوح تقدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

لوح تقدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

/
موضوع: لوح چهره ماندگار مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس هیئت مدی…

اخذ مقام مشورتی ازاداره بین الملل

/
موضوع: مجوز موسسه و اخذ مقام مشورتی ازاداره بین الملل حمایت و ه…
تندیس کمیته امداد امام خمینی

تندیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

/
موضوع: اهداء تندیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به رئیس هیئت مدیر…
گواهینامه ISO 9001

گواهینامه ISO 9001

/
موضوع: اعطای گواهینامه ISO 9001 به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه …
لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

/
موضوع: لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی به رئیس هیئت…
لوح تقدیر حلقه ارجان

لوح تقدیر حلقه ارجان

/
موضوع: لوح تقدیر حلقه ارجان به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه اما…
لوح تقدیر، تندیس حاج عبدالله والی

لوح تقدیر، تندیس حاج عبدالله والی

/
موضوع: اهداء تندیس والی به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی …

شرکت های حامی

اول مارکت
بانک آینده
سامسونگ
همراه اول
بینش و فن
صندوق کارآفرینی امید
بانک آینده
سامسونگ
همراه اول
اول مارکت
بینش و فن
صندوق کارآفرینی امید
اول مارکت
بانک آینده
سامسونگ
همراه اول
بینش و فن
صندوق کارآفرینی امید
×

مهر در انتظار همدلی

سلام . در این ایام مردم نیازمند را فراموش نکنید.

× اگر می خواهید کمک کنید الان وقتشه!